Zasady konserwacji wózków widłowych

Wózki widłowe

Wózki widłowe mogą być niemal niezawodne – pod warunkiem, że będziemy pamiętać o ich regularnej i prawidłowej konserwacji. Nie wszyscy, niestety, dbają o sprzęt tak jak należy – czasem wynika to z lenistwa, często jednak problemem jest brak wiedzy. Zaniedbany sprzęt jest znacznie bardziej zagrożony awariami. Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady konserwacji wózków widłowych.

Przede wszystkim, osoba zajmująca się konserwacją i serwisowaniem wózków widłowych, musi posiadać specjalne uprawnienia. Można je zdobyć po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu na konserwatora wózków. Pamiętajmy, że wózki przenoszą ładunki o bardzo dużym ciężarze – każda awaria i zaniedbanie może więc stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób obsługujących wózki, lub po prostu pracujących w pobliżu. To dlatego konserwacją takich wózków nie może się zajmować przypadkowa osoba. Egzamin na konserwatora wózków widłowych odbywa się przed członkami komisji Urzędu Dozoru Technicznego.

Jakie są zadania serwisanta wózków widłowych?

Konserwator wózków widłowych w swojej pracy musi przede wszystkim zadbać o przestrzeganie aktualnych przepisów prawa. Jego zadaniem są między innymi naprawy serwisowe wózków widłowych. To jednak tylko cześć jego obowiązków. Poza tym, niezwykle istotne są regularne przeglądy techniczne – powinno się przeprowadzać co najmniej raz do roku. Taki przegląd powinien pozwolić na wykrycie wszystkich najdrobniejszych usterek – każda zanim powinna zostać odnotowana i naprawiona, zanim wózek wróci do pracy. Po naprawie wózka powinno wykonać się próbę ruchową – pozwala ona sprawdzić, czy urządzenie działa właściwie z obciążeniem i bez niego. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stała współpraca z firmą, która zajmuje się serwisem wózków widłowych. Dzięki temu nasz sprzęt będzie objęty stałą opieką sprawdzonych fachowców, którzy zadbają, by wózki były zawsze gotowe do pracy. Poza tym, w przypadku takiej umowy, w razie awarii fachowcy będą w stanie szybko zareagować.

Zasady konserwacji wózków widłowych