Częste błędy popełniane w trakcie eksploatacji wózka widłowego

Błędy eksploatacyjne przyczyniają się do awarii oraz skracają żywotność wózków widłowych. Niestety większość z nich jest wynikiem nieostrożności, nieodpowiedzialności czy nieroztropnych działań samych użytkowników, którzy łamią najważniejsze zasady użytkowania i bezpieczeństwa. To wszystko prowadzi do konsekwencji, które wiążą się nie tylko z różnorodnymi awariami, ale również skutkują przestojami w pracy i dodatkowymi kosztami. W skrajnych przypadkach błędy eksploatacyjne mogą też zwiększać prawdopodobieństwo wypadków przy pracy. Nasza firma zapewniająca serwis wózków widłowych niejednokrotnie diagnozowała poważne usterki, które były wynikiem właśnie błędów eksploatacyjnych.

Produkowane obecnie wózki widłowe cechują się dość skomplikowaną budową, wyposażone są w szereg dodatkowych funkcji i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, dlatego też tym bardziej wymagają wiedzy i doświadczenia z zakresu obsługi.

W tym artykule przedstawimy najczęściej popełniane błędy, których należy unikać podczas eksploatacji wózków widłowych.

 

12 błędów eksploatacyjnych, których należy unikać

 • Podnoszenie ładunków przekraczających dopuszczalny udźwig wózka.
 • Podnoszenie i przemieszczanie ładunków, które są niestabilne lub których środek ciężkości znajduje się poza środkiem ciężkości wózka.
 • Jazda z podniesionymi widłami.
 • Jazda z prędkością niedostosowaną do nawierzchni lub/i warunków panujących na danym terenie.
 • Przekraczanie prędkości, zbyt dynamiczna jazda, wykonywanie zbyt gwałtownych manewrów, skręcania z nadmierną prędkością, nagłe przyspieszanie i hamowanie.
 • Podnoszenie ludzi na widłach.
 • Nieostrożne, gwałtowne pobieranie i układanie palet.
 • Poruszanie się wózkiem po drogach, które nie są do tego wyznaczone.
 • Parkowanie wózka w nieprzeznaczonym do tego miejscu, szczególnie w miejscach niebezpiecznych.
 • Jazda wózkiem z ładunkiem, który ogranicza widoczność.
 • Niezachowanie właściwej, bezpiecznej odległości od innych wózków, urządzeń czy elementów stałych znajdujących się na terenie pracy lub przejazdu wózka.
 • Brak bieżącej kontroli stanu technicznego wózka.
 • Obsługa wózka widłowego przez osoby nieupoważnione.

 

Skutki błędów eksploatacyjnych

Wymienione wyżej błędy eksploatacyjne mogą skutkować nie tylko uszkodzeniem towarów, elementów wyposażenia w magazynach czy zakładach, ale również awariami samego wózka. Stanowią też poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa operatora, a także osób znajdujących się w pobliżu pracy wózka.

We wdrażaniu dobrych praktyk istotne znaczenie ma odpowiednia organizacja i zarządzanie magazynem, czasem pracy operatorów, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, obejmujących zasady dotyczące prawidłowej eksploatacji wózków widłowych. Każdy wózek bezwzględnie musi też podlegać regularnym przeglądom stanu technicznego i stosownym badaniom technicznym.

stary wózek widłowy 1