Czy wynajmowane wózki widłowe trzeba rejestrować w UDT?

widły wózka widłowegoKażde Urządzenie Transportu Bliskiego objęte dozorem technicznym musi zostać zarejestrowane w UDT, co wiąże się z obowiązkiem dokonywania regularnych serwisów, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej napraw, konserwacji i eksploatacji, a także dokonywaniem badań kontrolnych.

Wózki widłowe mogą być objęte dozorem pełnym, uproszczonym lub ograniczonym, a zakres dozoru zależny jest od tego, jak duże zagrożenie może spowodować niesprawne urządzenie. W zależności od rodzaju dozoru definiowana jest częstotliwość wymaganych kontroli i serwisów. Wart podkreślenia jest fakt, że odpowiedzialność za rejestrację UDT ponosi właściciel wózka, czyli podmiot wynajmujący. Najemca z kolei zobowiązany jest jedynie do płacenia comiesięcznego czynszu.

 

Wynajęcie wózka widłowego to rozwiązanie komfortowe i praktyczne

Zgodnie z przepisami, cała odpowiedzialność za stan techniczny wózka spoczywa na właścicielu – wynajem wózków widłowych polega na udostępnieniu urządzenia do użytkowania w zamian za opłacanie comiesięcznego czynszu. W ramach opłaty wynajmujący realizuje wszystkie wymagane czynności dotyczące urządzeń UTB. Najemca nie musi pamiętać o obowiązujących terminach ani prowadzeniu dokumentacji serwisowych – zajmuje się tym serwis wypożyczalni.

Wart podkreślenia jest fakt, że wózek niezarejestrowany w UDT nie może zostać dopuszczony do użytku. Wszystkie nasze wózki przed wprowadzeniem do oferty rejestrujemy w UDT i przeprowadzamy konieczne badania techniczne. W praktyce oznacza to, że najemca otrzymuje w pełni sprawną maszynę, którą może legalnie obsługiwać. Za brak rejestracji w UDT grożą wysokie kary finansowe, dlatego zawsze warto to sprawdzić przed podpisaniem umowy najmu.