Jak bezpiecznie obsługiwać wózki widłowe?

Wózki widłowe to potoczna nazwa dla wózków jezdniowych podnośnikowych. Tym terminem określane są kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym lub elektrycznym, przystosowane do transportowania i rozładunku materiałów. Najczęściej wykorzystywane są w fabrykach i na magazynach. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wymagane są odpowiednie uprawnienia i przestrzeganie zasad BHP.

Wózki widłowe to potoczna nazwa dla wózków jezdniowych podnośnikowych. Tym terminem określane są kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym lub elektrycznym, przystosowane do transportowania i rozładunku materiałów. Najczęściej wykorzystywane są w fabrykach i na magazynach. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wymagane są odpowiednie uprawnienia i przestrzeganie zasad BHP. Pamiętajmy przy tym, że wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

 

Zasady BHP przy obsłudze wózków widłowych

Wózki widłowe mogą być obsługiwane tylko przez operatora z uprawnieniami, potwierdzonymi egzaminem. Przed rozpoczęciem prac, operator powinien zapoznać się z zakresem zaplanowanej pracy i upewnić, że wózek widłowy nie jest uszkodzony. Należy sprawdzić układ hydrauliczny, mechanizm podnoszenia i jazdy, koła i podwozie, panel sterowniczy, sygnalizację i oświetlenie oraz baterię akumulatorową. Bardzo istotne jest także sprawdzenie działania hamulców – zasadniczego i postojowego. Wszystkie wykryte usterki należy natychmiastowo zgłosić przełożonemu. Trzeba również sprawdzić stan techniczny wideł, pamiętając, że różnica grubości ich części pionowej i poziomej nie powinna być większa niż 10%. Operator powinien zapoznać się ponadto z zagrożeniami w miejscu pracy i zostać wyposażony w środki ochrony osobistej, takie jak kask, rękawice, okulary i ograniczniki słuchu.

Najważniejszą zasadą BHP jest przestrzeganie dopuszczalnych norm udźwigu. Na wózku nie wolno przewozić ładunków, które są niedostosowane do wymiarów platformy ładunkowej. Umocowanie ładunków nie może stwarzać zagrożeń wypadkowych. Ruch mechanizmu podnoszenia jest możliwy tylko po zatrzymaniu wózka. W trakcie jazdy mechanizm podnoszenia musi być maksymalnie wychylony do tyłu, a widły uniesione około 30 cm nad podłogą. Obszar pracy wózka widłowego powinien zostać precyzyjnie wyznaczony i oznakowany. Wózkiem widłowym nie wolno holować innych pojazdów ani transportować za jego pomocą osób, jeżeli nie został on wyposażony w specjalną platformę. Operator nie powinien wychylać się poza obrys wózka, gwałtownie prowadzić pojazdu czy wjeżdżać na niezabezpieczone rampy. Obsługa wózka widłowego będzie bezpieczna tylko wówczas, jeśli operator będzie zachowywał optymalną prędkość i bezpieczną odległość od innych pojazdów i stałych elementów budynku. Po zakończeniu prac wózek widłowy powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. 

 

Serwis wózków widłowych tylko z uprawnieniami

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu i w związku z tym muszą być poddawane regularnym badaniom technicznym, które przeprowadzane są przez inspektora UDT. Obsługa i konserwacja wózka widłowego musi być zgodna z instrukcją użytkowania. Pamiętajmy przy tym, że czynności konserwacyjne mogą wykonywać tylko uprawnione do tego osoby. Oznacza to, że naprawy awarii i usuwanie usterek mogą być wykonywane tylko przez zakłady posiadające uprawnienia do naprawy lub modernizacji, wydane przez jednostkę dozoru technicznego. Serwis wózków widłowych warto powierzyć wykwalifikowanej i doświadczonej firmie, aby zyskać najwyższą gwarancję świadczonych usług. Profesjonalny serwis nie tylko dokona niezbędnych napraw, ale także przygotuje pojazd do rejestracji w UDT i przeprowadzi okresowe przeglądy.

praca wózka widłowego 1