Czy wózki widłowe trzeba ubezpieczać?

wózek widłowy na magazynieUbezpieczenie OC na wózek widłowy stanowi zabezpieczenie przed roszczeniami osób poszkodowanych na skutek pracy wózka. W sytuacji, gdy wózek widłowy wykorzystywany jest wyłącznie do prac magazynowych w obrębie zakładu, to powstałe szkody zazwyczaj likwiduje się w ramach polisy OC zawartej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy wózek porusza się po drogach lub ogólnodostępnych parkingach. Wówczas zgodnie z obowiązującymi przepisami staje się uczestnikiem ruchu i podlega obowiązkowi wykupienia polisy komunikacyjnej OC.

Jeśli dojdzie do kolizji na drodze lub na parkingu z udziałem wózka widłowego ubezpieczonego wyłącznie polisą zawartą w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, to ubezpieczyciel może odrzucić roszczenia poszkodowanego i prawdopodobnie to samo stanowisko przyjmie sąd. Właściciel pojazdu poszkodowanego przez wózek widłowy zwraca się wówczas po odszkodowanie do sprawcy, czyli operatora i właściciela pojazdu.

Dlaczego warto wykupić polisę OC?

Procedura postępowania w przypadku kolizji z udziałem wózka widłowego jest dokładnie taka sama jak przy każdej kolizji w ruchu drogowym. Zawsze odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosi sprawca. Spisuje się zatem oświadczenie, w którym określa się przebieg zdarzenia i identyfikuje winnego. Jeśli ubezpieczony jest tylko obiekt, czyli na przykład hala magazynowa, to towarzystwo ubezpieczeniowe z całą pewnością odrzuci wniosek. Właśnie dlatego nasze wózki widłowe na wynajem objęte są polisą komunikacyjną — jeśli dojdzie do kolizji, to możliwe jest dochodzenie należnego odszkodowania. A zatem, pomimo że polisa OC dla wózka widłowego nie jest obowiązkowa, to jednak warto ją wykupić – w przeciwnym wypadku ciężar wypłaty odszkodowania spoczywa na operatorze lub właścicielu pojazdu.