Jaki osprzęt jest niezbędny do obsługi wózków widłowych?

Możliwości wykorzystania wózków widłowych w dużej mierze zależą od dobranego do nich osprzętu. Istnieje kilka rodzajów asortymentu uzupełniającego do wózków widłowych, które wpływają nie tylko na większe możliwości załadunkowe maszyny, ale również na jego wykorzystanie do większej ilości prac w miejscu ich wykorzystania. Mowa tu o np. szuflach hydraulicznych na widły czy chwytaki do beczek. Ale po kolei. Zobaczmy, jakie są rodzaje osprzętu do wózków i który z nich jest asortymentem niezbędnym, a który uzupełniającym pracę z wykorzystaniem wózka widłowego.

 

Osprzęt do wózków zależny od potrzeb

Funkcjonalność wózka widłowego można zwiększyć dzięki zamontowanym do niego osprzętowi dodatkowemu. Nie chodzi tu tylko o najpopularniejszy rodzaj osprzętu jak przedłużki do wideł, które usprawniają pracę, ułatwiają załadunek i transport ładunków o większych gabarytach. Mowa tu o np. łyżkach, szuflach, które zamontowane w miejsce wideł całkowicie zmieniają charakter maszyny.

Osprzęt do wózków tworzą przede wszystkim różne rodzaje, „odmiany” standardowych wideł. Mogą być one zawieszane na karetce wózka, przykręcane, wysuwane, czy też widły z zaczepem lub bez, a także widły wyposażone w wagę. Dzięki nim można wpływać na długość wideł, ich maksymalny udźwig. Istnieją modele wózków, w których tylko sama wymiana, dołożenie dodatkowych elementów do wideł zwiększa długość wideł do 40%. Osobną grupą są różnego rodzaju chwytaki.

 

Chwytaki, łyżki i czerpaki do wideł widłowych

Drugą grupę niezbędnego osprzętu do wózków widłowych w wielu branżach stanowią chwytaki. Wśród tej grupy akcesoriów można wyróżnić chwytaki obrotowe, chwytaki z zębami czy też chwytaki do beczek, opon czy też chwytaki wyposażone w obrotowe widły. Z tego typu osprzętu bardzo często korzysta branża rolnicza, a także warsztaty samochodowe.

W branży rolniczej poza chwytakami często pomocnym w wielu rodzajach prac gospodarczych są łyżki czerpaki, które usprawniają również prace załadunkowe i rozładunkowe w branży budowniczej i transportowej. Wykorzystuje się w nich między innymi czerpaki takie jak mieszarki do betonu, czerpami z chwytakami do odpadów, z ruchomymi rotorami, czy też łyżki skarpowe, podsiębierne itp.

Wiele przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych wykorzystuje w pracy z wózkiem widłowym wysięgniki o różnym sposobie „wykończenia”. Istnieją wysięgniki żurawie przedłużane, wysięgniki z wyciągarką, z hakiem, a także żurawie nastawne. Jeśli wózek jest użytkowany na co dzień na budowie czy w firmie produkcyjnej ten rodzaj osprzętu jest osprzętem niemalże obowiązkowym na wyposażeniu wózka.

Możliwości wykorzystania wózków widłowych są niemal nieograniczone, rozwój nowoczesnych technologii, automatyki sprawia, że wśród często stosowanych akcesoriów do wózków widłowych również taki osprzęt jak myjki ciśnieniowe, pługi, czy zamiatarki. O tym, który osprzęt do wózka widłowego należy traktować jako podstawowy, zależy przede wszystkim branża, w której działa firma, sposób wykorzystania wózka.

Wózek widłowy