Kiedy jest konieczna wymiana opon w wózkach widłowych?

Bezpieczne użytkowanie wózka widłowego zależy nie tylko od ogólnej sprawności technicznej samego pojazdu, ale również prawidłowo dobranego, solidnego i pozbawionego jakichkolwiek uszkodzeń ogumienia. Opony w znacznym stopniu odpowiadają za dostosowanie do podłoża i zapewnienie stabilności całego pojazdu wraz z ładunkiem. Niestety jak każdy inny element w wózku widłowym mają określoną żywotność i są narażone na różnorodne uszkodzenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby na bieżąco kontrolować stan ogumienia i wymieniać opony w wózkach widłowych, gdy tylko zachodzi taka konieczność.

 

Wymiana opon w wózkach widłowych a normy prawne

Szczegółowe wytyczne dotyczące eksploatacji wózków widłowych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). Tam też określone są wymagania co do ogumienia stosowanego w tych pojazdach.

Każdy wózek widłowy wykorzystywany w przedsiębiorstwie podlega Dozorowi Technicznemu. Obowiązkiem właścicieli jest poddawanie pojazdów stosownym badaniom przeprowadzanym przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. W ramach kontroli technicznej brane jest pod uwagę również ogumienie, które musi być w pełni sprawne, aby uzyskać od inspektora UDT pozwolenie na dalszą eksploatację pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi wózek widłowy nie może być wyposażony w opony, których wskaźniki świadczą o zużyciu bieżnika. Z kolei w przypadku opon, które nie posiadają takich wskaźników, głębokość rzeźby bieżnika nie powinna być mniejsza niż 1,6 mm. W oponach nie mogą też występować pęknięcia odsłaniające lub naruszające osnowę.

 

Kiedy trzeba wymienić oponę na nową?

Istnieje wiele objawów, które jednoznacznie wskazują na to, że ogumienie w wózku widłowym wymaga pilnej wymiany. Opony muszą być wymienione na nowe, w przypadku m.in.:

  • nadmiernego zużycia opony, czyli kiedy głębokość rzeźby bieżnika przekracza 16 mm;
  • odklejanie czy rozwarstwianie się bieżnika od reszty opony (opony superelastyczne);
  • przecięcia lub wystawania drutów (w oponach superelastycznych)
  • pęknięcia w oponie (opony pneumatyczne);
  • wybrzuszenia lub pojawiającego się płótna (w oponie pneumatycznej);
  • uszkodzenia boków opony lub wybrzuszenia na boku (opony pneumatyczne).

Warto też pomyśleć o wymianie opon w przypadku, gdy zmienia się charakter pracy wózka widłowego.

wymiana opon 1