Które elementy konstrukcji wózków widłowych zużywają się najszybciej?

wózek widłowyAwaryjność wózków widłowych zależy od wielu czynników. Wpływ na stan techniczny wózka ma sposób i intensywność eksploatacji oraz warunki, w jakich wózek pracuje. Niemniej w każdym wózku jezdniowym istnieje szereg elementów, które zużywają się szybciej od innych. Dobrym tego przykładem są widły, które mogą się wycierać, pękać, wyginać i skręcać. Widły należy wymienić, jeśli:

  • Odchylenie kła od kąta prostego jest większe niż 3 stopnie;
  • Różnica poziomów pomiędzy widłami wynosi więcej niż 3 stopnie;
  • Odchylenie powierzchni wideł wynosi więcej niż 0,5% długości kła lub wysokości trzonu.

Równie szybko, jak widły zużywa się kareta – uszkodzeniom mogą ulec profile gniazd zamka oraz belki nośne. Inne elementy eksploatacyjne to maszt i łańcuchy – są to podzespoły przenoszące obciążenia, a uszkodzenia powstają najczęściej w wyniku podnoszenia ładunków o większej niż dopuszczalna masie. Symptomem świadczącym o konieczności naprawy jest nierówny przesuw i szarpania oraz zgrzyty. Łańcuchy mogą się wycierać i rdzewieć, zwłaszcza jeśli nie są regularnie smarowane. Dopuszczalne rozciągnięcie łańcucha wynosi maksymalnie 3%.

Usterki wózków widłowych

Kolejne częste problemy, z którymi do serwisu wózków widłowych zgłaszają się klienci, to:

  • Awaria układu hydraulicznego – o uszkodzeniu hydrauliki świadczy brak możliwości uniesienia i utrzymania ładunku;
  • Awaria zasilania i układu napędowego – wózki mogą mieć napęd elektryczny lub spalinowy oraz instalacje LPG;
  • Awaria układu hamulcowego – przewóz ciężkich ładunków stanowi spore obciążenie dla układu hamulcowego.

Z elementów eksploatacyjnych warto także wspomnieć o oponach, świecach zapłonowych, rozrusznikach i alternatorach. Szybko zużywają się różne części ruchome, takie jak łożyska i sworznie. Żywotność wózka wydłuża codzienna konserwacja i regularne przeglądy techniczne.