Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze wózków widłowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe, potocznie nazywane wózkami widłowymi, to pojazdy powszechnie stosowane w wielu branżach. Obecnie ciężko wyobrazić sobie bez nich pracę w magazynach, hurtowniach czy zakładach produkcyjnych. Służą przede wszystkim do załadunku, rozładunku i przestawiania dużych ilości towarów ustawionych na paletach lub znajdujących się w skrzyniopaletach. O jakich zatem zasadach bezpieczeństwa należy pamiętać podczas użytkowania wózków widłowych? Zanim zdecydujesz się na zakup lub wynajęcie wózka widłowego zapoznaj się z naszym artykułem.

Kto może prowadzić wózek widłowy?

Wózek widłowy może być obsługiwany jedynie przez uprawnionego do tego celu operatora. Aby uzyskać dokument pozwalający na prowadzenie wózków jezdniowych należy przejść specjalny kurs zakończony pozytywnym wynikiem egzaminu. Jest to jasno określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2017 roku. Specjalistyczne kursy dla przyszłych operatorów wózków widłowych organizowane są przez Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego lub przez uprawnione do tego celu ośrodki szkoleniowe czy przez pracodawców.

Zasady bezpieczeństwa

Ze względu na specyfikę konstrukcji wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym oraz ich zastosowanie, podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa. Niestety okazuje się, że wypadki z udziałem wózków widłowych zdarzają się prawie tak samo często jak wypadki na budowach. Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy, a pracownik zobowiązany jest zawsze przestrzegać zasad BHP:

1. Do użytku należy dopuszczać jedynie w pełni sprawne pojazdy, z ważnymi przeglądami technicznymi.

2. W pomieszczeniach zamkniętych nie wolno eksploatować wózków z napędem spalinowym

3. Pod żadnym pozorem nie wolno dopuszczać do pracy z użyciem wózka widłowego osób do tego nieuprawnionych.

4. Nie wolno wywierać na operatorze presji czasu, gdyż może to powodować błędy wynikające z pośpiechu.

5. Należy zadbać o prawidłowe rozmieszczenie ładunku tak, aby był on stabilny i nie ograniczał pola widzenia.

6. Przed rozpoczęciem pracy przy użyciu wózka widłowego należy zawsze sprawdzić czy hamulec i światła są sprawne. 

7. Należy zadbać o odpowiednią organizację ruchu na terenie, po którym poruszają się wózki. 

8. Pomieszczenia, w których wykorzystuje się wózki widłowe muszą być dostatecznie oświetlone i nie mogą być zbyt wąskie. Ruch powinien odbywać się swobodnie. 

9. Operator wózka powinien być ubrany w odpowiednią odzież roboczą (przylegającą i dostosowaną do pory roku) oraz obuwie chroniące kostkę i wyposażone w podeszwę antypoślizgową. 

10. Operator zawsze powinien dostosować prędkość do warunków pracy oraz unikać gwałtownego skręcania i hamowania, gdyż może to grozić przewróceniem pojazdu.

11. Nie należy używać przesuwu, jeśli ładunek uniesiony jest wysoko, gdyż grozi to utratą równowagi.

Bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa zarówno przez pracodawców, jak i pracowników pozwoli ograniczyć ryzyko wypadków z udziałem wózków widłowych. 

Wózek widłowy BHP